Giỏ hàng của bạn
Không tìm thấy kết quả nào.
Không tìm thấy kết quả nào.

Nhật Bình

Ý nghĩa và giá trị lịch sử: Áo Nhật Bình là triều phục dành cho cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai và là thường phục của hoàng hậu, công chúa. Trong lịch sử Việt Nam, từ triều đại Lý Trần Lê cho đến nhà Nguyễn, áo Nhật Bình được xây dựng dựa trên cơ sở của các triều đại Trung Hoa nhưng vẫn mang nét đặc sắc riêng của Đại Việt. Màu sắc áo Nhật Bình thường được quy định dựa vào phẩm cấp của chồng

Áo Nhật Bình là một trong những trang phục cổ phục quý giá của triều đại Nguyễn tại Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử và văn hóa của áo Nhật Bình:

Nguồn gốc áo Nhật Bình: Áo Nhật Bình có nguyên mẫu từ loại áo Đối Khâm Phi Phong thời nhà Minh (Trung Quốc). Được nhà Nguyễn phát triển lên, áo Nhật Bình có dạng áo xẻ cổ, đối khâm, cổ áo to bản tạo thành hình chữ nhật ở trước ngực, dưới ức có dải vải buộc hai vạt áo. Hoa văn trên áo thường là hình tròn khép kín, với các hình ảnh phượng ổ, loan ổ và các hoa văn phụ phong phú hơn.

Không tìm thấy kết quả nào.